Giải mục I trang 59, 60 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Chiều dài x (m) và khối lượng m (kg) của thanh sắt phi 18 được liên hệ theo công thức m= 2x. Tìm số thích hợp cho trong bảng sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Chiều dài x (m) và khối lượng m (kg) của thanh sắt phi 18 được liên hệ theo công thức m=  2x. Tìm số thích hợp cho  trong bảng sau:

x (m)

2

3

5

8

m (kg)

?

?

?

?

Phương pháp giải:

Thay giá trị của x vào công thức m = 2x để tính giá trị m tương ứng

Lời giải chi tiết:

Với x = 2 thì m = 2. 2 = 4

Với x = 3 thì m = 2. 3 = 6

Với x = 5 thì m = 2. 5 = 10

Với x = 8 thì m = 2. 8 = 16

x (m)

2

3

5

8

m (kg)

4

6

10

16

Luyện tập vận dụng 1

Một ô tô chuyển động đều với vận tốc 65 km/h.

a) Viết công thức tính quãng đường đi được s (km) theo thời gian t (h) của chuyển động.

b) s và t có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không? Nếu có hãy xác định hệ số tỉ lệ của s đối với t.

c) Tính giá trị của s khi t = 0,5; t = \(\frac{3}{2}\); t = 2.

Phương pháp giải:

a) s = v. t

b) Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = k.x (k là hằng số khác 0) thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

c) Thay giá trị t vào công thức liên hệ, tìm s

Lời giải chi tiết:

a) s = v.t = 65.t

b) s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận vì s và t liên hệ với nhau theo công thức s = 65t

Hệ số tỉ lệ của s đối với t là: 65


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm