Chương II. Số thực

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

I. Số vô tỉ

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 32, 33

Viết số hữu tỉ 1/3 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn...Khẳng định “ Mỗi số vô tỉ đều không thể là số hữu tỉ” đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 33, 34

Tính: a) 3^2;b) (0,4)^2..Tìm giá trị của:

Xem lời giải

Bài 1 trang 35

a) Đọc các số sau: b) Viết các số sau: căn bậc hai số học của 39; căn bậc hai số học của

Xem lời giải

Bài 2 trang 35

Chứng tỏ rằng: a) Số 0,8 là căn bậc hai số học của số 0,64 b) Số -11 không phải là căn bậc hai số học của số 121 c) Số 1,4 là căn bậc hai số học của số 1,96 nhưng –1,4 không phải là căn bậc hai số học của số 1,96.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35

Tìm số thích hợp cho

Xem lời giải

Bài 4 trang 35

Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 5 trang 35

Quan sát Hình 1, ở đó hình vuông AEBF có cạnh bằng 1 m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông AEBF. a) Tính diện tích của hình vuông ABCD. b) Tính độ dài đường chéo AB.

Xem lời giải

Lý thuyết Tập hợp R các số thực

I. Tập hợp số thực

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 38

a) Nêu hai ví dụ về số hữu tỉ b) Nêu 2 ví dụ về số vô tỉ

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 39

Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 39, 40

Tìm số đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 40, 41, 42

a) So sánh hai số thập phân sau: -0,617 và -0,614. b) Nêu quy tắc so sánh 2 số thập phân hữu hạn.

Xem lời giải

Bài 1 trang 42

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

Xem lời giải

Bài 2 trang 42

Tìm số đối của mỗi số sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 42

So sánh: a) -1,(81) và -1,812;

Xem lời giải

Bài 4 trang 42

Tìm chữ số thích hợp cho

Xem lời giải

Bài 5 trang 42

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -2,63…; 3,(3); -2,75…; 4,62. b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 1,371…; 2,065; 2,056…; -0,078…; 1,(37).

Xem lời giải

Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số thực

I. Khái niệm

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 44

Hình 5 mô tả một vật chuyển động từ điểm gốc O theo chiều ngược với chiều dương của trục số. Sau 1 giờ, vật đến điểm -40 trên trục số (đơn vị đo trên trục số là ki-lô-mét)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất