Giải mục II trang 33, 34 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Tính: a) 3^2;b) (0,4)^2..Tìm giá trị của:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Tính: \(a){3^2};b){(0,4)^2}\)

Phương pháp giải:

\({a^2} = a.a\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a){3^2} = 9;\\b){(0,4)^2} = 0,16\end{array}\)

Luyện tập vận dụng 2

Tìm giá trị của:

\(\begin{array}{l}a)\sqrt {1600} ;\\b)\sqrt {0,16} ;\\c)\sqrt {2\frac{1}{4}} \end{array}\)

Phương pháp giải:

Tìm căn bậc hai số học của a:

\(\sqrt a  = b\) sao cho \({b^2} = a;b \ge 0\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}a)\sqrt {1600}  = 40;\\b)\sqrt {0,16}  = 0,4;\\c)\sqrt {2\frac{1}{4}}  = \sqrt {\frac{9}{4}}  = \frac{3}{2}\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm