Giải mục I trang 32, 33 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Viết số hữu tỉ 1/3 dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn...Khẳng định “ Mỗi số vô tỉ đều không thể là số hữu tỉ” đúng hay sai? Vì sao?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Viết số hữu tỉ \(\frac{1}{3}\) dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 1 : 3

Lời giải chi tiết:

\(\frac{1}{3}\) = 0,333… = 0,(3)

Luyện tập vận dụng 1

Khẳng định “ Mỗi số vô tỉ đều không thể là số hữu tỉ” đúng hay sai? Vì sao?

Phương pháp giải:

Những số không phải số hữu tỉ là số vô tỉ

Lời giải chi tiết:

Khẳng định đúng vì những số không phải số hữu tỉ là số vô tỉ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm