Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ trang 12 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Lý thuyết Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

I. Cộng và trừ hai số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 12, 13, 14

Thực hiện các phép tính sau:...Tính:...Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 14, 15, 16

Thực hiện các phép tính sau:...Giải bài toán nêu trong phần mở đầu.

Xem lời giải

Bài 1 trang 16

Tính:

Xem lời giải

Bài 2 trang 16

Tính:

Xem lời giải

Bài 3 trang 16

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 4 trang 16

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 5 trang 16

Bác Nhi gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra 1/3 số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 16

Tính diện tích mặt bằng của ngôi nhà trong hình vẽ bên (các số đo trên hình tính theo đơn vị mét):

Xem lời giải

Bài 7 trang 16

Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60 cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ1/20 của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5 cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao.

Xem lời giải