Giải bài 7 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60 cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ \(\frac{1}{{20}}\) của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5 cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khoảng cách thực tế từ ổ cắm điện đến vòi nước, theo bản đồ: Khoảng cách trên bản đồ:tỉ lệ

=>So sánh với khoảng cách và kết luận.

Lời giải chi tiết

Theo bản đồ, khoảng cách thực tế từ ổ cắm điện đến vòi nước là:

\(2,5:\frac{1}{{20}} = 50\)(cm)

Vì 50 cm <  60 cm nên khoảng cách trên bản vẽ như vậy không phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm