Giải bài 5 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Bác Nhi gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra \(\frac{1}{3}\) số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Tính số tiền lãi = Số tiền gốc.\(\frac{{6,5}}{{100}}\)

-          Tính số tiền rút ra

-          Tính số tiền còn lại.

Lời giải chi tiết

Số tiền lãi là: \(60.\frac{{6,5}}{{100}} = 3,9\)(triệu đồng)

Số tiền gốc và lãi của bác Nhi sau 1 năm là:

60 + 3,9 = 63,9 (triệu đồng)

Số tiền bác Nhi rút ra là:  \(\frac{1}{3}\). 63,9 = 21,3 (triệu đồng)

Số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng là: 63,9 – 21,3 = 42,6 (triệu đồng).


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm