Bài 7. Tam giác cân trang 93 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi khởi động trang 93

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng ở Thủ đô Hà Nội gợi nên hình ảnh tam giác ABC có sự đối cứng và cân bằng. Tam giác ABC như vậy gọi là tam giác gì?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục I trang 93

Trong Hình 68, hai cạnh AB và AC của tam giác ABC có bằng nhau hay không?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục II trang 94

Cho tam giác ABC cân tại A, tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D (Hình 72). a) Hai tam giác ABD và ACD có bằng nhau hay không? Vì sao? b) Hai góc B và C có bằng nhau hay không? Vì sao?

Xem chi tiết

Câu hỏi mục III trang 94, 95

III. Dấu hiệu nhận biết

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96

Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm cạnh AC và N là trung điểm cạnh AB. Chứng minh

Xem chi tiết

Bài 2 trang 96

Cho tam giác ABC có

Xem chi tiết

Bài 3 trang 96

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. Chứng minh tam giác MAB vuông cân.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 96

Trong Hình 76, cho biết các tam giác ABD và BCE là tam giác đều và A, B, C thẳng hàng. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 96

Trong thiết kế của một ngôi nhà, độ nghiêng của mái nhà so với phương nằm ngang phải phù hợp với kết cấu của ngôi nhà và vật liệu làm mái nhà. Hình 77 mô tả mặt cắt đứng của ngôi nhà, trong đó độ nghiêng của mái nhà so với phương nằm ngang được biểu diễn bởi số đo góc ở đáy của tam giác ABC cân tại A.

Xem chi tiết