Bài 4. Làm tròn và ước lượng trang 48 SGK Toán 7 cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Làm tròn và ước lượng

I. Làm tròn số

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 48

Một bồn hoa có dạng hình tròn với bán kính là 0,8 m. Hỏi diện tích của bồn hoa khoảng bao nhiêu mét vuông?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 48, 49, 50

Hóa đơn tiền điện tháng 9/2020 của gia đình cô Hạnh là 574 880 đồng. Trong thực tế, cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 575 000 đồng. Tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 574 880 đồng?

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 50, 51

Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau: a) 18,25 + 11,98 b) 11,91 – 2,49 c) 30,09 . (-29,87)

Xem lời giải

Bài 1 trang 51

Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác 5 000.

Xem lời giải

Bài 2 trang 51

a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5 b) Làm tròn số -4,76908 với độ chính xác 0,05.

Xem lời giải

Bài 3 trang 51

a) Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết mỗi số sau dưới dạng số thập phân vô hạn (tuần hoàn hoặc không tuần hoàn):

Xem lời giải

Bài 4 trang 51

Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau: a) (-28,29) + (- 11,91); b) 43,91 – 4,49; c) 60,49 . (-19,51).

Xem lời giải

Bài 5 trang 51

Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vận tốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. Số liệu đó đã được làm tròn đến hàng nào?

Xem lời giải