Giải bài 1 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Làm tròn số 98 176 244 với độ chính xác 5 000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn số với độ chính xác 5 000, tức là làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn

Lời giải chi tiết

Làm tròn số với độ chính xác 5 000, tức là làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn. Vì chữ số ngay bên phải chữ số hàng chục nghìn là 6 > 5 nên ta cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng chục nghìn và thay thế các chữ số bên phải chữ số hàng chục nghìn bởi chữ số 0.

Số 98 176 244 làm tròn với độ chính xác 5 000 được 98 120 000


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm