Giải bài 2 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5

b) Làm tròn số -4,776908 với độ chính xác 0,05.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn số với độ chính xác 0,5, tức là làm tròn đến chữ số hàng phần mười

Làm tròn số với độ chính xác 0,05, tức là làm tròn đến chữ số hàng phần trăm

Lời giải chi tiết

a) Làm tròn số 4,76908 với độ chính xác 0,5 được 4,8

b) Làm tròn số -4,776908 với độ chính xác 0,05 được -4,78

Chú ý:

Muốn làm tròn số thập phân âm, ta là tròn số đối của nó rồi thêm dấu “ –“ trước kết quả


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm