Giải bài 4 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:

a) (-28,29) + (- 11,91);            b) 43,91 – 4,49;                       c) 60,49 . (-19,51).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sẽ làm tròn các số đến chữ số hàng phần mười

Lời giải chi tiết

a) (-28,29) + (- 11,91) \( \approx \) (-28,3) + (-11,9) = -(28,3+11,9) = -40,2

b) 43,91 – 4,49 \( \approx \) 43,9 – 4,5 = 39,4

c) 60,49 . (-19,51) \( \approx \) 60,5 . (-19,5) = - 1179,75


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm