Giải mục I trang 48, 49 , 50 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Hóa đơn tiền điện tháng 9/2020 của gia đình cô Hạnh là 574 880 đồng. Trong thực tế, cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 575 000 đồng. Tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 574 880 đồng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Hóa đơn tiền điện tháng 9/2020 của gia đình cô Hạnh là 574 880 đồng. Trong thực tế, cô Hạnh đã trả tiền mặt cho người thu tiền điện số tiền là 575 000 đồng. Tại sao cô Hạnh không thể trả cho người thu tiền điện số tiền chính xác là 574 880 đồng?

Phương pháp giải:

Các mệnh giá tiền đang lưu hành

Lời giải chi tiết:

Vì hiện nay không lưu hành tờ tiền dưới 500 đồng nên cô Hạnh không thể trả chính xác 574 880 đồng

Luyện tập vận dụng 1

Bác An cắt một đoạn dây dài 5 m thành 3 phần bằng nhau. Sau đó, bác An  sử dụng thước thẳng (có chia đơn vị xăng-ti-mét) đo độ dài của một phần đã cắt ra. Hỏi độ dài của một phần đã cắt ra là bao nhiêu xăng-ti-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính tính độ dài mỗi phần rồi làm tròn

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

     •  Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

     •  Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

          ◊ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

          ◊ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 5: 3 = 1,666… \( \approx 1,7\)(m)

Luyện tập vận dụng 2

a) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 50

b) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 500

Phương pháp giải:

Làm tròn số với độ chính xác 50, tức là làm tròn đến chữ số hàng trăm

Làm tròn số với độ chính xác 500, tức là làm tròn đến chữ số hàng nghìn

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 50 được: 23 600

b) Làm tròn số 23 615 với độ chính xác 500 được: 24 000


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm