Giải mục II trang 50, 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau: a) 18,25 + 11,98 b) 11,91 – 2,49 c) 30,09 . (-29,87)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập vận dụng 3

Áp dụng quy tắc làm tròn số để ước lượng kết quả của mỗi phép tính sau:

a) 18,25 + 11,98

b) 11,91 – 2,49

c) 30,09 . (-29,87)

Phương pháp giải:

Ta sẽ làm tròn các số đến chữ số hàng đơn vị

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

     •  Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

     •  Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

          ◊ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

          ◊ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

Ta làm tròn các số đến chữ số hàng đơn vị

a) 18,25 + 11,98 \( \approx \)18 + 12 = 30

b) 11,91 – 2,49 \( \approx \) 12 – 2,5 = 9,5

c) 30,09 . (-29,87) \( \approx \) 30. (-30) = - 900


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm