Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

a) Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết mỗi số sau dưới dạng số thập phân vô hạn (tuần hoàn hoặc không tuần hoàn): \(\frac{{17}}{3}; - \frac{{25}}{7};\sqrt 5 ; - \sqrt {19} \)

b) Làm tròn số \( - \sqrt {19} \) với độ chính xác 0,05.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Bấm máy tính cầm tay

b) Muốn làm tròn số thập phân âm, ta là tròn số đối của nó rồi thêm dấu “ –“ trước kết quả

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

     •  Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

     •  Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

          ◊ Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

          ◊ Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{l}\frac{{17}}{3} = 5,(6);\\ - \frac{{25}}{7} = 3,(571428);\\\sqrt 5  = 2,2360679....; - \sqrt {19}  =  - 4,3588989...\end{array}\)

b) Làm tròn số \( - \sqrt {19} \) với độ chính xác 0,05, tức là làm tròn số -4,3588989… đến chữ số hàng phần trăm, ta được -4,36


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm