Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tính:

a)\(5,75.\frac{{ - 8}}{9}\);               b)\(2\frac{3}{8}.\left( { - 0,4} \right)\);             c)\(\frac{{ - 12}}{5}:\left( { - 6,5} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về phép nhân, chia các phân số.

Lời giải chi tiết

a)\(5,75.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{23}}{4}.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{ - 46}}{9}\)\(5,75.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{23}}{4}.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{ - 46}}{9}\)        

b)\(2\frac{3}{8}.\left( { - 0,4} \right) = \frac{{19}}{8}.\frac{{ - 2}}{5} = \frac{{ - 19}}{{20}}\);            

c)\(\frac{{ - 12}}{5}:\left( { - 6,5} \right) = \frac{{ - 12}}{5}:\frac{{ - 13}}{2} = \frac{{ - 12}}{5}.\frac{{ - 2}}{{13}} = \frac{{24}}{{65}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm