Giải mục III trang 39, 40 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Tìm số đối của mỗi số sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập vận dụng 1

Tìm số đối của mỗi số sau:

\(\frac{2}{{ - 9}}; - 0,5; - \sqrt 3 \)

Phương pháp giải:

Số đối của số thực a là -a

Lời giải chi tiết:

Số đối của \(\frac{2}{{ - 9}}; - 0,5; - \sqrt 3 \) lần lượt là: \(\frac{2}{9};0,5;\sqrt 3 \)

Chú ý:

Số đối của  -a là  - (-a) = a


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm