Giải bài 2 trang 42 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số đối của mỗi số sau:

\(\frac{{ - 8}}{{35}};\frac{5}{{ - 6}}; - \frac{{18}}{7};1,15; - 21,54; - \sqrt 7 ;\sqrt 5 \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số thực a là -a

Lời giải chi tiết

Số đối của \(\frac{{ - 8}}{{35}};\frac{5}{{ - 6}}; - \frac{{18}}{7};1,15; - 21,54; - \sqrt 7 ;\sqrt 5 \) lần lượt là: \(\frac{8}{{35}};\frac{5}{6};\frac{{18}}{7}; - 1,15;21,54;\sqrt 7 ; - \sqrt 5 \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm