Giải mục II trang 39 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 3

Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số: \( - \frac{1}{2};1;1,25;\frac{7}{4}\)

Phương pháp giải:

Vẽ trục số

Lời giải chi tiết:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm