Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tính:

a)\(5\frac{3}{4}.\frac{{ - 8}}{9}\);         b)\(3\frac{3}{4}:2\frac{1}{2}\)         c)\(\frac{{ - 9}}{5}:\frac{1}{2}\)         d)\({\left( {1,7} \right)^{2023}}:{\left( {1,7} \right)^{2021}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy các phép tính về thực hiện phép chia hai phân số, chia hai lũy thừa cùng cơ số.

Lời giải chi tiết

a)\(5\frac{3}{4}.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{23}}{4}.\frac{{ - 8}}{9} = \frac{{ - 46}}{9}\);         

b)\(3\frac{3}{4}:2\frac{1}{2} = \frac{{15}}{4}:\frac{5}{2} = \frac{{15}}{4}.\frac{2}{5} = \frac{3}{2}\)        

c)\(\frac{{ - 9}}{5}:\frac{1}{2} = \frac{{ - 9}}{5}.2 = \frac{{ - 18}}{5}\)        

d)\({\left( {1,7} \right)^{2023}}:{\left( {1,7} \right)^{2021}} = {\left( {1,7} \right)^{2023 - 2021}} = {\left( {1,7} \right)^2} = 2,89\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm