Giải bài 3 trang 20 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tìm x, biết:

a) \({\left( {\frac{2}{3}} \right)^7}:x = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^6}\);

b) \({(1,2)^3}.x = {(1,2)^5};\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

b)      Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}{\left( {\frac{2}{3}} \right)^7}:x = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^6}\\x = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^7}:{\left( {\frac{2}{3}} \right)^6}\\x = \frac{2}{3}\end{array}\)

Vậy \(x = \frac{2}{3}\).

b)

\(\begin{array}{l}{(1,2)^3}.x = {(1,2)^5}\\x = {(1,2)^5}:{(1,2)^3}\\x = {(1,2)^2}\\x = 1,44\end{array}\)

Vậy \(x = 1,44\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm