Giải bài 9 trang 21 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ Urani 238 là 4,468 . 109 năm (nghĩa là sau 4,468 . 109 năm khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nửa).

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org)

a) Ba chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là bao nhiêu năm?

b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) n chu kì bán rã = n . chu kì bán rã

b) Sau n chu kì bans rã, khối lượng còn lại \(\dfrac{1}{{{2^n}}}\) khối lượng ban đầu

Lời giải chi tiết

a) Ba chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ đó là: 3. 4,468 . 109= 1,0404.1010 (năm)

b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại \(\dfrac{1}{{{2^3}}} = \dfrac{1}{8}\) khối lượng ban đầu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm