Giải bài 11 trang 21 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay

Nút luỹ thừa:  (ở một số máy tính nút luỹ thừa còn có dạng  )

Nút phân số:

Nút chuyển xuống để ghi số hoặc dấu:

Nút chuyển sang phải để ghi số hoăc dấu:

Dùng máy tính cầm tay để tính:

a) \({(3,147)^3};\)

b) \({( - 23,457)^5};\)

c) \({\left( {\frac{4}{{ - 5}}} \right)^4}\);

d) \({(0,12)^2} \cdot {\left( {\frac{{ - 13}}{{28}}} \right)^5}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính cầm tay để tính

Lời giải chi tiết

a) \({(3,147)^3} \approx 31,167\)

b) \({( - 23,457)^5} \approx  - 7\,101\,700,278\)

c) \({\left( {\frac{4}{{ - 5}}} \right)^4} = \frac{{256}}{{625}}\);

d) \({(0,12)^2} \cdot {\left( {\frac{{ - 13}}{{28}}} \right)^5} \approx  - 3,{107.10^{ - 4}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm