Giải câu hỏi khởi động trang 17 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Khối lượng Trái Đất khoảng 5,9724 . 1024 kg.

Khối lượng Sao Hỏa khoảng 6,417. 1023 kg.

Khối lượng Sao Hỏa bằng khoảng bao nhiêu lần khối lượng Trái Đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia khối lượng Sao Hỏa cho khối lượng Trái Đất

Lời giải chi tiết

Khối lượng Sao Hỏa bằng khoảng số lần khối lượng Trái Đất là:

 \(\frac{{6,417.{\rm{ }}{{10}^{23}}}}{{5,{{9724.10}^{24}}}} = \frac{{6,417.{\rm{ }}{{10}^{23}}}}{{59,{{724.10}^{23}}}} = \frac{{6,417}}{{59,724}} \approx 0,11\) (lần)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm