Giải bài 6 trang 68 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Đề bài

Tính:

a) \( - 2{x^2} + 6{x^2}\);                                                  b) \(4{x^3} - 8{x^3}\);

c) \(3{x^4}( - 6{x^2})\);                                                   d) \(( - 24{x^6}):( - 4{x^3})\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với phép cộng (trừ) các đơn thức có cùng biến và lũy thừa của biến, ta giữ nguyên biến và số mũ lũy thừa của nó rồi thực hiện phép tính (cộng, trừ) giữa các hệ số đi cùng.

Với phép nhân (chia) các đơn thức, ta nhân (chia) hệ số của các biến với nhau, và nhân (chia) biến với nhau:

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}};{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\) (với m > n).

Lời giải chi tiết

a) \( - 2{x^2} + 6{x^2} = ( - 2 + 6).{x^2} = 4{x^2}\);                  

b) \(4{x^3} - 8{x^3} = (4 - 8).{x^3} =  - 4{x^3}\);

c) \(3{x^4}( - 6{x^2}) = 3.( - 6).{x^4}.{x^2} =  - 18{x^{4 + 2}} =  - 18{x^6}\);                 

d) \(( - 24{x^6}):( - 4{x^3}) = ( - 24: - 4).({x^6}:{x^3}) = 6{x^{6 - 3}} = 6{x^3}\). 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.