Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Tính giá trị của biểu thức:

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(A =  - 5a - b - 20\)tại \(a =  - 4,b = 18\);

b) \(B =  - 8xyz + 2xy + 16y\)tại \(x =  - 1,y = 3,z =  - 2\);

c) \(C =  - {x^{2021}}{y^2} + 9{x^{2021}}\) tại \(x =  - 2,y =  - 3\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tính giá trị của các biểu thức, ta thay các giá trị của biến đã cho vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

a) Thay \(a =  - 4,b = 18\)vào đa thức ta có:

\(A =  - 5a - b - 20 =  - 5. - 4 - 18 - 20 =  - 18\).

b) Thay \(x =  - 1,y = 3,z =  - 2\)vào đa thức ta có:

\(B =  - 8xyz + 2xy + 16y =  - 8. - 1.3. - 2 + 2. - 1.3 + 16.3 =  - 48 - 6 + 48 =  - 6\).

c) Thay \(x =  - 2,y =  - 3\)vào đa thức ta có:

\(C =  - {x^{2021}}{y^2} + 9{x^{2021}} =  - {( - 1)^{2021}}.{( - 3)^2} + 9.{( - 1)^{2021}} =  - ( - 1).9 + 9.( - 1) = 9 + ( - 9) = 0\). 


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí