Giải bài 2 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Chọn kí hiệu thích hợp cho dấu “?”

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}(a,b \in Z,b \ne 0)\)

Dùng kí hiệu “\( \in \)” nếu số thuộc tập hợp

Dùng kí hiệu “\( \notin \)” nếu số không thuộc tập hợp

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm