Giải bài 4 trang 11 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Quan sát trục số sau và cho biết các điểm A, B, C, D biểu diễn những số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-          Điểm biểu điễn số hữu tỉ a là điểm a.

-          Quan vị trí các điểm A, B, C, D trên trục số và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

-          Các điểm A, B, C, D biểu diễn lần lượt các số: \( - \frac{9}{7}; - \frac{3}{7};\frac{2}{7};\frac{6}{7}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm