Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Tìm số đối của mỗi số sau: \(\frac{9}{{25}};\,\frac{{ - 8}}{{27}};\, - \frac{{15}}{{31}};\frac{5}{{ - 6}};\,3,9;\, - 12,5\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số x kí hiệu là: -x

Lời giải chi tiết

Số đối của các số \(\frac{9}{{25}};\,\frac{{ - 8}}{{27}};\, - \frac{{15}}{{31}};\frac{5}{{ - 6}};\,3,9;\, - 12,5\) lần lượt là:

\( - \frac{9}{{25}};\,\frac{8}{{27}};\,\frac{{15}}{{31}};\frac{5}{6};\, - 3,9;\,12,5\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm