CHƯƠNG 1. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 21 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 21 trang 35 SBT Sinh học 10: Tại sao khi đun sôi nước lọc cua (canh cua) thì protein của cua lại đông thành từng mảng?

Xem chi tiết
Bài 22 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 22 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 22 trang 35 SBT Sinh học 10: Mô tả thành phần cấu tạo của một nucleotit và liên kết giữa các nucleotit.

Xem chi tiết
Bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 23 trang 35 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phân tử ADN theo mô hình của Oatxon – Crick.

Xem chi tiết
Bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 24 trang 35 SBT Sinh học 10: Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN.

Xem chi tiết
Bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 25 trang 35 SBT Sinh học 10: Một đoạn AND có 2400 nucleotit, có hiệu của A với loại nucleotit khác là 30% số nucleotit của gen. a) Xác định số nucleotit từng loại của AND. b) Xác định số liên kết hidro có trong đoạn mạch đó.

Xem chi tiết
Bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 26 trang 35 SBT Sinh học 10: Gen B có 3000 nucleotit có A + T = 60% số nucleoti của gen. a)Xác định chiều dài của B b) Số nucleotit từng loại của gen B là bao nhiêu.

Xem chi tiết
Bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 27 trang 35 SBT Sinh học 10: Chiều dài của phân tử ADN là 34000 nm. Phân tử ADN này có 400000G. a)Xác định số vòng xoắn trong phân tử ADN. b)Xác định số lượng nucleoti từng loại trong phân tử ADN.

Xem chi tiết
Bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10 Bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10

Giải bài 28 trang 35 SBT Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleotit trên phân tử mARN mã hóa chuỗi polopeptit.

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10 Bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 37 SBT Sinh học 10: Trong cợ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

Xem chi tiết
Bài 11,12,13,14,15 trang 38 SBT Sinh học 10 Bài 11,12,13,14,15 trang 38 SBT Sinh học 10

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 38 SBT Sinh học 10: Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

Xem chi tiết
Bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10 Bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10

Giải bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10: Nước có tính phân cực do

Xem chi tiết
Bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10 Bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10

Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10: Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

Xem chi tiết
Bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10 Bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10: Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

Xem chi tiết
Bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10 Bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 42 SBT Sinh học 10: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

Xem chi tiết
Bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10 Bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 43 SBT Sinh học 10: Liên kết hiđrô có mặt trong các phân tử

Xem chi tiết
Bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10 Bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10: Trong các ỉoại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 138 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Hãy phân biệt lên men lactic đồng hình và lên men lactic dị hình.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 138 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Để sản xuất nước mắm, người ta xếp cá vào chum, rắc muối, nén cho nước muối ngập cá, sau 1-2 tháng sẽ được nước mắm. Thành phần chính của nước mắm là gì ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Dưa muối : Dưa cải để cả cây, rửa sạch, thêm hành, xếp vào vại, đổ ngập nước muối (5-6%), nén chặt, sau 20 ngày sẽ được dưa muối để ăn. Tại sao lại phải nén chặt ? Quá trình vi sinh vật nào xảy ra trong muối dưa ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 138 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 138 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 138 sách bài tập Sinh học 10: Nem chua : Thịt nạc tươi giã nhuyễn, thêm gia vị và bì lợn luộc thái chỉ, trộn đều, gói lá ổi, sau bọc lá chuối. Sau 2 ngày sẽ được nem chua. Quá trình vi sinh, vật nào xảy ra trong làm nem chua ? Tại sao thịt sống để vài ngày mà không bị hỏng ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài