Giải bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10


Giải bài 16,17,18,19,20 trang 39 SBT Sinh học 10: Nước có tính phân cực do

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 16

16. Nước có tính phân cực do

A. cấu tạo từ ôxi và hiđrô.

B. electron của hiđrô yếu.

C. 2 đầu có tích điện trái dấu.

D. các liên kết hiđrô luôn bền vững.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Nước có tính phân cực do 2 đầu có tích điện trái dấu.

Chọn C

Câu 17

17. Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen đều có các điểm chung trong các đặc điểm sau là

(1) cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(2) có thành phần nguyên tố là C, H, o.

(3) có vai trò cấu trúc!

(4) là các chất dự trữ năng lượng

A. (1), (2).                     B. (3), (4).

C. (1), (3).                     D. (2), (4).

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết:

Xenlulôzơ, tinh bột, glicôgen đều có các điểm chung là (1), (2).

Chọn A

Câu 18

18. Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                        B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ                 D. Mỡ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết:

Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử Xenlulôzơ.

Chọn C

Câu 19

19. Glixêrol và axit béo là thành phần cấu tạo nên phân tử nào dưới đây

A. ADN                             B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                   D. Mỡ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có tính phân cực.

Chọn D

Câu 20

20. Phôtpholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực, do đó nó không cho

A. các chất tan trong nước cũng như các chất tích điện đi qua.

B. các chất tan trong lipit, các chất có kích thước nhỏ không phân cực không tích điện đi qua.

C. các chất không tan trong lipit và trong nước đi qua.

D. cả A và B

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Phôtpholipit ở màng sinh chất là chất lưỡng cực, do đó nó không cho các chất tan trong nước cũng như các chất tích điện đi qua, các chất tan trong lipit, các chất có kích thước nhỏ không phân cực không tích điện đi qua.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí