Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10: Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.                               B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                   D. Lipit.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết:

ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

Chọn A

Câu 27

27. Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?

A. ADN.                              B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                  D. Lipit

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết:

Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của Prôtêin

Chọn B.

Câu 28

28.Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ liên kết hiđrô.

Chọn B.

Câu 29

29. Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng

A. bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

B. bẻ gãy các liên kết ion giữa các nguyên tử trong phân tử nước.

C. bẻ gãy liên kết đồng hoá trị của các phân tử nước.

D. cao hơn nhiệt dung riêng của nước.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

Chọn A

Câu 30

30. Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều

A. bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

B. bắt đầu bằng nhóm cacbôxyl và kết thúc bằng nhóm amin.

C. bắt đấu bằng gốc R và kết thúc bằng nhóm amin.

D. bắt đầu bằng nhóm amin kết thúc bằng nhóm amin.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải chi tiết:

Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

Chọn A.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí