Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10


Giải bài 26,27,28,29,30 trang 41 SBT Sinh học 10: Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.                               B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                   D. Lipit.

Phương pháp:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải

ADN có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền

Chọn A

Câu 27

27. Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của loại phân tử nào sau đây ?

A. ADN.                              B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                  D. Lipit

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Liên kết peptit nằm trong cấu trúc của Prôtêin

Chọn B.

Câu 28

28.Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ liên kết hiđrô.

Chọn B.

Câu 29

29. Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng

A. bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

B. bẻ gãy các liên kết ion giữa các nguyên tử trong phân tử nước.

C. bẻ gãy liên kết đồng hoá trị của các phân tử nước.

D. cao hơn nhiệt dung riêng của nước.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải

Để nước biến thành hơi phải cần năng lượng bẻ gãy liên kết hiđrô giữa các phân tử nước.

Chọn A

Câu 30

30. Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều

A. bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

B. bắt đầu bằng nhóm cacbôxyl và kết thúc bằng nhóm amin.

C. bắt đấu bằng gốc R và kết thúc bằng nhóm amin.

D. bắt đầu bằng nhóm amin kết thúc bằng nhóm amin.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cấu trúc của prôtêin

Lời giải

Trong phân tử prôtêin, chuỗi pôlipeptit có chiều bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxyl.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 35

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài