Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10: Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

A. đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

C. đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

D. cả A, B, C.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải

Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

Chọn C

Câu 22

22. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

A. tinh bột và saccarôzơ.

B. glicôgen và saccarôzơ.

C. saccarôzơ và xenlulôzơ

D. tinh bột và glicôgen.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải

Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm tinh bột và glicôgen.

Chọn D

Câu 23

23. Một phân tử mỡ bao gồm

A. 1 phân tử glixêrol và 1 phân tử axit béo.

B. 1 phân tử glixêrol và 2 phân tử axit béo.

C. 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

D. 3 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Chọn C

Câu 24

24. Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là

A. lipit trung tính.               B. sáp.

C. phôtpholipit                   D. triglixêrit.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải

Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là phôtpholipit

Chọn C

Câu 25

25. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 D. Lipit.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Chức năng của prôtêin

Lời giải

Prôtêin có chức năng đa dạng nhất 

Chọn B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập trắc nghiệm trang 35

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài