Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10


Giải bài 21,22,23,24,25 trang 40 SBT Sinh học 10: Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 21

21. Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là

A. đều là nguồn nguyên liệu dự trữ năng lượng cho tế bào.

B. đều tham gia cấu tạo nên màng tế bào.

C. đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

D. cả A, B, C.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Dầu, mỡ, phôtpholipit, stêrôit có đặc điểm chung là đều có ái lực yếu hoặc không có ái lực với nước.

Chọn C

Câu 22

22. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

A. tinh bột và saccarôzơ.

B. glicôgen và saccarôzơ.

C. saccarôzơ và xenlulôzơ

D. tinh bột và glicôgen.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Cacbohiđrat

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm tinh bột và glicôgen.

Chọn D

Câu 23

23. Một phân tử mỡ bao gồm

A. 1 phân tử glixêrol và 1 phân tử axit béo.

B. 1 phân tử glixêrol và 2 phân tử axit béo.

C. 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

D. 3 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrol và 3 phân tử axit béo.

Chọn C

Câu 24

24. Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là

A. lipit trung tính.               B. sáp.

C. phôtpholipit                   D. triglixêrit.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Lipit

Lời giải chi tiết:

Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là phôtpholipit

Chọn C

Câu 25

25. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất ?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 D. Lipit.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Chức năng của prôtêin

Lời giải chi tiết:

Prôtêin có chức năng đa dạng nhất 

Chọn B.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.