Chức năng của prôtêin

Bình chọn:
4 trên 37 phiếu

Prôtêin có một số chức năng chính sau : - Cấu tạo nên tế bào và cơ thể. Ví dụ : côlagen tham gia cấu tạo nên các mỏ liên kết.

Prôtêin có một số chức năng chính sau: 

- Thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào và cơ thể (nhân, màng sinh học, bào quan...).

- Dự trữ axit amin (prôtêin sữa, prôtêin hạt...)

- Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa (enzim).

- Protein có chức năng vận động: các actin, myosin, là protein làm khung vận động của mô cơ và của rất nhiều tế bào khác.

- Vận chuyển các chất (Hemglobin trong máu), truyền xung thần kinh.

- Thu nhận thông tin (các thụ thể)

- Điều hòa sự trao đổi chất (hoocmon).

- Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

→ Prôtêin đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, quy định các tính trạng và các tính chất của cơ thể sống.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 5. Prôtêin

Cấu trúc của prôtêin Cấu trúc của prôtêin

1. Cấu trúc bậc một Các axit amin liên kết với nhau bằng liên kết peptit tạo nên một chuỗi các axit amin được gọi là chuỗi pôlipeptit.

Xem chi tiết
Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau? Tại sao chúng ta lại cần ăn protein từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 10. Nêu các bậc cấu trúc của prôtêin.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 25 SGK Sinh học 10. Nêu một vài loại prôtêin trong tế bào người và cho biết các chức năng của chúng.

Xem chi tiết
Nước và vai trò của nước trong tế bào Nước và vai trò của nước trong tế bào

1. Cấu trúc và đặc tính hóa lí của nước: Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hóa trị.

Xem chi tiết
Đặc điểm chính của mỗi giới Đặc điểm chính của mỗi giới

1. Giới Khởi sinh (Monera) Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ.

Xem chi tiết
Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh? Quan sát hình 3.2 và cho biết hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào. Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu