Giải bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10


Giải bài 41,42,43,44 trang 44 SBT Sinh học 10: Trong các ỉoại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41

41. Trong các ỉoại ARN sau đây, loại nào chỉ có ở tế bào nhân thực ?

A. rARN 23S.               B. rARN 16S.

C. rARN 18S.               D. cả ba loại trên.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết ARN

Lời giải chi tiết:

rARN 18S chỉ có ở tế bào nhân thực.

Chọn C.

Câu 42

42. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5' của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3' và nhóm OH ở vị trí 5'.

D. nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết:

Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa nhóm OH vị trí 3' của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

Chọn B

Câu 43

43. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                             B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ.                     D. Mỡ.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết ADN

Lời giải chi tiết:

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên ADN

Chọn A

Câu 44

44. Các phân tử nào dưới đây được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân ?

A. ADN, prôtêin, lipit

B. ADN, lipit, cacbohiđrat.

C. Prôtêin, lipit, cacbohiđrat.

D. ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Phương pháp giải:

Các đại phân tử cấu trúc theo nguyên tắc đa phân từ các đơn phân.

Lời giải chi tiết:

Các phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân là ADN, prôtêin, cacbohiđrat.

Chọn D

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.