Giải bài 1,2,3,4,5 trang 35 SBT Sinh học 10


Giải bài 1,2,3,4,5 trang 35 SBT Sinh học 10: Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do

A. khối lượng nguyên tử ôxi lớn hơn khối lượng nguyên tử hiđrô.

B. cặp electron trong lịên kết O-H bị kéo lệch về phía hiđrô.

C. số lượng nguyên tử hiđrô nhiều hơn số lượng nguyên tử ôxi.

D. cặp electron trong liên kết O-H bị kéo lệch về phía ôxi. 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Nguyên nhân làm cho phân tử nước có tính phân cực là do cặp electron trong liên kết O-H bị kéo lệch về phía ôxi.

Chọn D

Câu 2

2. Đặc tính quan trọng nhất của phân tử nước đối với tế bào sống là

A. tính dẫn nhiệt.

B. tính phân cực.

C. tỉnh dẫn điện.

D. tính hoà tan chất khác.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Đặc tính quan trọng nhất của phân tử nước đối với tế bào sống là tính phân cực.

Chọn B

Câu 3

3. Nước khộng có tính chất nào sau đây?

A. ở trạng thái rắn thì co lại.

B. Tính hoà tan tốt (dung môi tốt),

C. Nhiệt dung riêng cao.

D. Không cháy, không mùi.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lời giải chi tiết:

Nước khộng có tính chất co lại ở trạng thái rắn.

Chọn A

Câu 4

4. Cạcbon là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ vì cacbon

A. có hoá trị 4, cùng lúc có thể tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

B. là một trong những nguyên tố chính tạo nên chất sống,

C. có khối lượng phân tử là 12 đvC

D. chiếm tỉ lệ đáng kể trong cơ thể sinh vật.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Cạcbon là nguyên tố đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ vì cacbon có hoá trị 4, cùng lúc có thể tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

Chọn A

Câu 5

5. Xét tỉ lệ% khối lượng chất khô một số nguyên tố cấu tạo nên cơ thể người:  

Nguyên tố C Mn Mg Fe Na
Tỉ lệ% 18,5 0,0001 0,1 0,004 0,2

Nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ?

A. Mn.                        B. Fe, Mn.

C. Mg, Fe, Mn.           D. Na, Mg, Fe, Mn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các nguyên tố hóa học

Lời giải chi tiết:

Nguyên tố vi lượng là Fe, Mn.

Chọn B.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí