Dựa vào hình 15, hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.


Dựa vào hình 15, hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

Đề bài

Dựa vào hình 15, hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích sơ đồ.

Lời giải chi tiết

- Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển.

- Vòng tuần hoàn lớn:

+ Nước sông hồ, biển bốc hơi và cơ thể sinh vật thoát hơi cung cấp nước cho khí quyển.

+ Hơi nước ngưng tụ thành mây, gió đưa mây vào trong đất liền (khi đạt đến trạng thái bão hòa mà vẫn được bổ sung hơi nước: vùng vĩ độ thấp và vùng núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; vùng vĩ độ cao và vùng núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết).

+ Nước mưa/ tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển -> biển lại bốc hơi,...


Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí