Câu 9 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Viết biểu thức hằng số phân lu axit

Đề bài

Viết biểu thức hằng số phân li axit \({K_a}\) hoặc hằng số phân li bazo \({K_b}\) cho các trường hợp sau: \(HF,Cl{O^ - },NH_4^ + ,F^-.\)  

Lời giải chi tiết

\(HF \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} {H^ + } + {F^ - }\)                          

Ta có \({K_a} = {{\left[ {{H^ + }} \right]\left[ {{F^ - }} \right]} \over {\left[ {HF} \right]}}\)

\(Cl{O^ - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HClO + O{H^ - }\)        

Ta có \({K_b} = {{\left[ {HClO} \right]\left[ {O{H^ - }} \right]} \over {\left[ {Cl{O^ - }} \right]}}\)

\(NH_4^ +  + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}{O^ + }\)        

Ta có \({K_a} = {{\left[ {N{H_3}} \right]\left[ {{H_3}{O^ +}} \right]} \over {\left[ {NH_4^ + } \right]}}\)

\({F^ - } + {H_2}O \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over {\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} HF + O{H^ - }\)              

Ta có \({K_b} = {{\left[ {HF} \right]\left[ {O{H^ - }} \right]} \over {\left[ {{F^ - }} \right]}}\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí