Câu 6 trang 16 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Đề bài

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Giá trị \({K_a}\)  của một axit phụ thuộc vào nồng độ.

B. Giá trị \({K_a}\) của một axit phụ thuộc vào áp suất.

C. Giá trị \({K_a}\) của một axit phụ thuộc vào nhiệt độ.

D. Giá trị \({K_a}\) của axit càng nhỏ lực axit càng mạnh.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí