Câu 8* trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Hỗn hợp khí A gồm 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phan ứng hoàn toàn với \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\) thì thấy khối lượng bình chứa brom tăng thêm 7,7 gam

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai loại anken đó.

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích hỗn hợp A.

c) Viết công thức cấu tạo của anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho

Lời giải chi tiết

a) Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là \({C_n}{H_{2n}}\) (x mol), công thức tổng quát của anken thứ 2 là \({C_m}{H_{2m}}\) (y mol)

 Công thức chung của hai anken là \({C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}}\) (a mol)

                     \({C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}} + B{r_2} \to {C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}}B{r_2}\)

Số mol hỗn hợp A là \(\frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\) mol

Theo đề bài ta có: \(0,15.14\mathop n\limits^ -   = 7,7 \)

\(\Rightarrow n = 3 < {\overline n} = 3,67 = \frac{{11}}{3} < m = 4\)

Công thức phân tử của hai anken là \({C_3}{H_6}\) và \({C_4}{H_8}\)

b) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = a\\\frac{{nx + my}}{{x + y}} = \mathop n\limits^ -  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 0,15\\\frac{{3x + 4y}}{{x + y}} = \frac{{11}}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,05\\y = 0,1\end{array} \right.\)

Thành phần phần trăm thể tích mỗi anken:

\(\% {V_{{C_3}{H_6}}} = \frac{{0,05.100\% }}{{0,15}} = 33,33\% ;\)

\(\% {V_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  - 33,33 = 66,67\% \)

c) Công thức cấu tạo của \({C_3}{H_6}\): \(C{H_3} - CH = C{H_2}\)  Propen

   Công thức cấu tạo của \({C_4}{H_8}\):

\(C{H_3} - C{H_2} - CH = C{H_2}\)   But-1-en

\(C{H_3} - CH = CH - C{H_3}\)    But-2-en

 

But-2-en có đồng phân hình học:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài