Câu 8* trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Hỗn hợp khí A gồm 2 chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của etilen. Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phan ứng hoàn toàn với \(B{r_2}\) trong \(CC{l_4}\) thì thấy khối lượng bình chứa brom tăng thêm 7,7 gam

a) Hãy xác định công thức phân tử của hai loại anken đó.

b) Xác định thành phần phần trăm về thể tích hỗn hợp A.

c) Viết công thức cấu tạo của anken đồng phân có cùng công thức phân tử với hai anken đã cho

Lời giải chi tiết

a) Đặt công thức tổng quát của anken thứ nhất là \({C_n}{H_{2n}}\) (x mol), công thức tổng quát của anken thứ 2 là \({C_m}{H_{2m}}\) (y mol)

 Công thức chung của hai anken là \({C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}}\) (a mol)

                     \({C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}} + B{r_2} \to {C_{\overline n}}{H_{2{\overline n}}}B{r_2}\)

Số mol hỗn hợp A là \(\frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\) mol

Theo đề bài ta có: \(0,15.14\mathop n\limits^ -   = 7,7 \)

\(\Rightarrow n = 3 < {\overline n} = 3,67 = \frac{{11}}{3} < m = 4\)

Công thức phân tử của hai anken là \({C_3}{H_6}\) và \({C_4}{H_8}\)

b) Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}x + y = a\\\frac{{nx + my}}{{x + y}} = \mathop n\limits^ -  \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + y = 0,15\\\frac{{3x + 4y}}{{x + y}} = \frac{{11}}{3}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,05\\y = 0,1\end{array} \right.\)

Thành phần phần trăm thể tích mỗi anken:

\(\% {V_{{C_3}{H_6}}} = \frac{{0,05.100\% }}{{0,15}} = 33,33\% ;\)

\(\% {V_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  - 33,33 = 66,67\% \)

c) Công thức cấu tạo của \({C_3}{H_6}\): \(C{H_3} - CH = C{H_2}\)  Propen

   Công thức cấu tạo của \({C_4}{H_8}\):

\(C{H_3} - C{H_2} - CH = C{H_2}\)   But-1-en

\(C{H_3} - CH = CH - C{H_3}\)    But-2-en

 

But-2-en có đồng phân hình học:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.