Câu 3 trang 181 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử , chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ?

Đề bài

a) Menton (mùi bạc hà) có công thức phân tử \({C_{10}}{H_{18}}O\), chỉ chứa 1 liên kết đôi. Hỏi nó có cấu tạo mạch hở hay mạch vòng ?

b) Vitamin A có công thức phân tử  \({C_{20}}{H_{30}}O\) có chứa 1 mạch vòng 6 cạnh không chứa liên kết ba. Hỏi trong phân tử có mấy liên kết đôi ?

Lời giải chi tiết

a) Menton \({C_{10}}{H_{18}}O\) có \(\left( {\pi  + v} \right) = \frac{{2.10 + 2 - 18}}{2} = 2 \Rightarrow 1\pi \) và 1 vòng.

b) Vitamin A \({C_{20}}{H_{30}}O\) có \[\left( {\pi  + v} \right) = \frac{{2.20 + 2 - 30}}{2} = 6 \Rightarrow 5\pi \]và 1 vòng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí