Câu 7 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích khi tham gia phản ứng (ở cùng nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Hiđrocacbon khí ở điều kiện thường nên \(1 \le x \le 4\)  và \(0 \le y \le 2x + 2\)

Xét 1 mol \({C_x}{H_y}:\)

\({C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

    1     \( \to \) \(\left( {x + \frac{y}{4}} \right)\)        \( \to \)  x        \( \to \) \(\frac{y}{2}\)

Theo đề bài ta có: \(1 + x + \frac{y}{4} = x + \frac{y}{2} \Rightarrow y = 4\)

Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là \(C{H_4},{C_2}{H_4},{C_3}{H_4},{C_4}{H_4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài