Câu 7 trang 182 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon ở thể khí (điều kiện thường) thì thấy thể tích các khí tạo thành sau phản ứng đúng bằng thể tích khi tham gia phản ứng (ở cùng nhiệt độ và áp suất). Hãy cho biết hiđrocacbon đó có thể nhận những công thức phân tử như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Hiđrocacbon khí ở điều kiện thường nên \(1 \le x \le 4\)  và \(0 \le y \le 2x + 2\)

Xét 1 mol \({C_x}{H_y}:\)

\({C_x}{H_y} + \left( {x + \frac{y}{4}} \right){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O\)

    1     \( \to \) \(\left( {x + \frac{y}{4}} \right)\)        \( \to \)  x        \( \to \) \(\frac{y}{2}\)

Theo đề bài ta có: \(1 + x + \frac{y}{4} = x + \frac{y}{2} \Rightarrow y = 4\)

Công thức phân tử của hiđrocacbon có thể là \(C{H_4},{C_2}{H_4},{C_3}{H_4},{C_4}{H_4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí