Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao


Giải bài tập Câu 6 trang 177 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy nêu một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính và giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Lời giải chi tiết

Một số hướng tiến hóa của sinh sản hữu tính:

+ Cơ thể: Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá, cơ thể lưỡng tính → cơ thể đơn tính.

+ Hình thức thụ tinh: Tự thụ tinh → thụ tinh chéo, thụ tinh ngoài → thụ tinh trong.

+ Hình thức sinh sản: đẻ trứng → đẻ con, trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ → Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài