Câu 5 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít \(C{O_2}\) (đktc) và 3,96 g \({H_2}O\)

a) Xác định công thức phân tử của hai ancol và thành phần phần trăm của chúng trong hỗn hợp. 

b) Hai ancol này có thể có công thức cấu tạo như thế nào ?

Lời giải chi tiết

a) Đặt công thức của ancol no đơn chức thứ nhất là \({C_n}{H_{2n + 1}}OH\) (x mol), công thức của ancol no đơn chức thứ hai là \({C_m}{H_{2m + 1}}OH\) (y mol)

\( \Rightarrow \) Công thức chung của hai ancol là \({C_{\overline n}}{H_{2\overline  n + 1}}OH\) (a mol)

\(2{C_{\overline  n}}{H_{2\overline  n + 1}}OH + {{3\overline  n} \over 2}{O_2} \to\overline  nC{O_2} + (\overline n + 1){H_2}O\)

     a                                   \( \to \)  \(a\bar n\)      \( \to \)   a\((\bar n + 1)\)                 

Ta có: \(\left\{ \matrix{  a\bar n = {{3,584} \over {22,4}} \hfill \cr   a(\bar n + 1) = {{3,96} \over {18}} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  a = 0,06 \hfill \cr   \bar n = 2,67 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Rightarrow n = 2 < \bar n = 2,66 = {8 \over 3} < m = 3\)        

Công thức phân tử của hai ancol: \({C_2}{H_5}OH\) và \({C_3}{H_7}OH\)

 Ta có: \(\left\{ \matrix{  x + y = a \hfill \cr   {{nx + my} \over {x + y}} = \bar n \hfill \cr}  \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{  x + y = 0,3 \hfill \cr   {{2x + 3y} \over {x + y}} = {8 \over 3} \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  {\rm{x}} = 0,02 \hfill \cr   y = 0,04 \hfill \cr}  \right.\)

\(\eqalign{
& \% {m_{{C_2}{H_5}OH}} = {{0,02.46} \over {0,02.46 + 0,04.60}}.100\% = 27,71\% \cr 
& \% {m_{{C_3}{H_7}OH}} = 100\% - 27,71\% = 72,29\% \cr} \)

b) Công thức cấu tạo của hai ancol là:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 56: Luyện tập: Ancol, Phenol

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài