Câu 4 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etano, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng.

Đề bài

Hiện nay trong công nghiệp người ta điều chế etanol, và phenol như thế nào ? Viết sơ đồ phản ứng.

Lời giải chi tiết

Sơ đồ điều chế etanol trong công nghiệp:

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} \to {C_6}{H_{12}}{O_6} \to {C_2}{H_5}OH\) hoặc \({C_2}{H_4} \to {C_2}{H_5}OH\)

Sơ đồ điều chế phenol trong công nghiệp:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí