Câu 3 trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hóa học của phản ứng sau, vẽ rõ vòng benzen:

a) \(o - Br{C_6}{H_4}C{H_2}Br + NaOH({\rm{dd}}) \to \)             

b) \(p - HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + HBr \to \)

c) \(m - HOC{H_2}{C_6}{H_4}OH + NaOH({\rm{dd}}) \to \)        

d) \(p - C{H_3}{C_6}{H_4}OH + B{r_2}({\rm{dd}}) \to \)

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí