Câu 3 trang 179 SGK Hóa học 11 Nâng cao


Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

Đề bài

Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

a) \({H_2},\) xúc tác với Ni                                    

b) \({H_2},\) xúc tác                                

c) \(B{r_2}/CC{l_4}\) ở \( - {20^o}C\)

d) \(B{r_2}/CC{l_4}\) ở \({20^o}C\)

e) \(AgN{O_3},N{H_3}/{H_2}O\)

g) HCl (khí, dư)

h) HOH, xúc tác \(H{g^{2 + }}/{H^ + }\)

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của propin \(C{H_3} - C \equiv CH\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí