Câu 2 trang 178 SGK Hóa Học 11 Nâng cao


Đề bài

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hiđrocabon mạch hở ứng với công thức phân tử \({C_5}{H_8}\) và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào ?

Lời giải chi tiết

Đồng phân ankin

\(CH \equiv C - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3}\)

           Pen-1-in (A)

\(C{H_3} - C \equiv C - C{H_2} - C{H_3}\)

          Pen-2-in (B)

 

Đồng phân ankađien

\(C{H_2} = C = CH - CH - C{H_3}\);    

           Penta-1,2-đien (D)

\(C{H_2} = CH - CH = CH - C{H_3}\);    

            Penta-1,3-đien (E)                 

\(C{H_2} = CH - C{H_2} - CH = C{H_2}\)

           Penta-1,4-đien (F)       

\(C{H_3} - CH = C = CH - C{H_3}\)     

          Penta-2,3-đien   

 

Kết luận:

-  A và B là đồng phân vị trí liên kết ba.

- A và C, B và C là đồng phân mạch cacbon.

- D, E, F và G, H và I là đồng phân vị trí liên kết đôi.

- D, E, F, G là đồng phân mạch cacbon với H và I.

- A, B, C và D, E, F, G, H, I là đồng phân nhóm chức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.