Bài 21 trang 65 SGK Hình học 10


Tam giác ABC có AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm. Giá trị của cos A là:

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có \(AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm\). Giá trị của \(\cos A\) là:

A. \({2 \over 3}\)                                      B. \({1 \over 3}\)     

C. \( - {2 \over 3}\)                                   D. \({1 \over 2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng hệ quả của định lí cosin: \(\cos A = {{{b^2} + {c^2} - {a^2}} \over {2bc}}\)

Lời giải chi tiết

Sử dụng hệ quả của định lí cosin:

\(\cos A = {{{AB^2} + {AC^2} - {BC^2}} \over {2AB.AC}} \)

\(= {{{4^2} + {9^2} - {7^2}} \over {2.9.4}} = {2 \over 3}\)

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí