Bài 18 trang 65 SGK Hình học 10


Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

Đề bài

Cho hai góc nhọn \(α\) và \(β\) phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai?

A. \(\sin α = -\cos β\)

B. \(\cos α = \sin β\)

C. \(\tan α = \cot β\)

D. \(\cot α = \tan β\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nếu có α + β = 90º thì:

sin α = cos β ; cos α = sin β;

tan α = cot β; cot α = tan β.

A sai.

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí